Zakończenie naszej pierwszej akcji charytatywnej!

Dnia 05.01.2018 roku zakończyliśmy naszą pierwszą akcję charytatywną pod nazwą Świąteczna Paka dla Domu dziecka. Akcja zakończyła się zbiórką i zakupem 30 sztuk gier, puzzli, które zostały oficjalnie przekazane dzieciakom i młodzieży, pod opieką Domu Dziecka w Domaszkowie. Zostaliśmy ciepło przyjęci przez dzieciaki oraz młodzież, które zamieszkują placówkę jak i przez opiekunów i dyrekcję. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że cała misja się powiodła. To właśnie dla Was prezentujemy zdjęcia poniżej, które są jednocześnie krótkim raportem i meldunkiem zadanie wykonane! 

„Wszystkie słowa i komentarze są zbędne, wystarczył nam uśmiech na twarzach dzieci…”

Zespół Wilczym Szlakiem!